ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 0 4491 7009-10

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลตลาดแค คืออะไรคะ

ตอบ: “เทศบาลตำบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”

ถาม: เทศบาลตำบลตลาดแค เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.